Biografie

B

Geboren op 1 december 1947 in Goes.
Volgde de onderwijzersopleiding aan de Chr. Kweekschool in Middelburg en haalde de LO-akte Tekenen.
Van 1969 tot 1971 leraar aan de Chr. Mavo te Leidschendam (Tekenen en Nederlands)
Behaalde de MO-A akte Nederlands in 1974
Van 1971 tot 1976 leraar Nederlands aan de KLOS (Opleidingschool voor kleuterleidsters) in Utrecht.
Verbleef van 1976 tot 1979 in het buitenland (voornamelijk in Frankrijk, maar ook in Spanje, Italie, de VS en Mexico).
Na terugkeer in Nederland verhuisd naar Amsterdam, waar hij begon te vertalen (populair-wetenschappelijk werk uit het Engels) en filosofie ging studeren aan de UVA.
Trad in 1980 toe tot de redactie van De Revisor en bleef redacteur tot 1990.
Studeerde af in 1987 met een doctoraalscriptie over een taaltheorie van Novalis.
In de jaren 90 lid van de redactie van de SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam)
In 2000 werd hij opnieuw redacteur, nu bij het blad Raster, en bleef dat tot het blad in 2009 ophield te bestaan.

Na de eeuwwisseling was hij bestuurslid van de Schrijversvereniging De Bezige Bij tot 2009.  En van 2010 tot 2014 lid van de adviesraad van het Letterenfonds.  Sinds 2003 is hij verbonden aan de Schrijversvakschool te Amsterdam, als docent essayistiek.