NATTIGHEID

N

NATTIGHEID

Het drimpelt en dringelt
en druipt van de sluif
in stralen en struppels,
het pinkelt en gruift

in golvende glibbing
die zwalpend versliert
naar kabbelend klikklok
dat gluppend ontzwiert.

O zalige zweling
die zingend verzuipt
en kletsend op spreling
tot spetting ontfluipt!

Over de auteur

Piet Meeuse