AAN TAFEL !

A

AAN TAFEL !

Luister, zei de notaris
Ik weet niet of het waar is
maar ik hoor net van mijn vrouw
dat de ovenschotel klaar is
dus wat ik zeggen wou:

als die hap gaar is,
dan gaan we maar es
aan tafel met z’n allen
om lekker aan te vallen.

Ja doei!, tabé!, de ballen!
riep dochter Desirée,
Ik probeer juist àf te vallen
Dus nee, ik doe niet mee.

Over de auteur

Piet Meeuse