OPA VERTELT

O

OPA VERTELT

Een tanker vol oude jenever
is hier eens op de kust gestrand
Hij zakte langzaam almaar schever
Er kwam een foto in de krant.

Veel zatladders en zuipschuiten
Kwamen kijken op het strand.
De toeloop was niet meer te stuiten:
ze kwamen uit het hele land.

Dorstig keek men naar de tanker
En hoopte dat hij breken zou.
Een diepe, maar droogstaande denker
riep kwaad: ‘En een beetje gauw!’

Men stak vingers in het water
en proefde of de zilte zee
al in jenever was veranderd,
maar steeds was het antwoord: nee.

Eén zuiplap riep: ik boor een gaatje
in dat vervloekt jeneverschip!
Maar om al zijn stoere praatjes
sloeg men twee tanden door zijn lip.

Na drie dagen op een droogje
hield iedereen het voor gezien.
Ze dropen af. Ik hield een oogje
in het zeil, een dag of tien.

En jawel, toen brak de schuit:
nooit ving ik meer zatte zeetong
en alle oesters lalden luid
‘k geloof dat zelfs de branding meezong

Maar nu is het sprookje uit.

Over de auteur

Piet Meeuse